Angebote zu "Application" (8 Treffer)

Kategorien

Shops

Current Trends in Computer Science and Mechanic...
209,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part I: Computer Science and Information Technology I -- Research and Development of Upper Limb Rehabilitation Training Robot / Chen, Yan-zhao / Zhang, Yu-wei -- K-mer Similarity: a Rapid Similarity Search Algorithm for Probe Design / Cui, Xiao-fei / Wang, Ya-dong / Quan, Guang-ri / Xu, Yong-dong -- Research and Prospects of Large-scale Online Education Pattern / Zhang, Hong / Zhang, Ling-ling -- New LebiD2 for Cold-Start / Dali, Lebi Jean Marc / Qin, Zhi-guang -- An Efficient Recovery Method of Encrypted Word Document / Zhang, Li-jun / Yu, Fei / Ji, Qing-bing -- A Short Reads Alignment Algorithm Oriented to Massive Data / Li, Gao-yang / Wang, Kai / Zeng, Yu-kun / Quan, Guang-ri -- Based on the Mobile Terminal and Clearing System for Real-time Monitoring of the AD Exposure / Song, Yan-nan / Liu, Shi / Zhang, Chun-yan / Ji, Wei / Qi, Ji -- Star-shaped SPARQL Query Optimization on Column-family Overlapping Storage / Lin, Li-ming / Liu, Guang-cao / Wang, Yan / Lu, Wei -- Assembly Variation Analysis based on Deviation Matrix / Lv, Zhen-yu / Zhang, Xu / Ming, Wei / Li, Peng -- Design and Realization of Undergraduate Teaching Workload Calculation System Based on LabVIEW / Xu, Yan / Chang, Rui / Wang, Ya-fei -- Smooth Test for Multivariate Normality of Innovations in the Vector Autoregressive Model / Su, Yan / Zhong, Yi-Shu -- Research on the Privacy-Preserved Mechanism of Supercomputer Systems / Yang, Bi-kuan / Liu, Guang-ming -- Reliability Evaluation Model for China’s Geolocation Databases / Lin, Jiu-chuan / Wang, Yong-jian / Xi, Rong-rong / Cui, Lei / Hao, Zhi-yu -- Using Local Library Function in Binary Translation / Tan, Jie / Pang, Jian-min / Lu, Shuai-bing -- Type Recognition of Small Size Aircrafts in Remote Sensing Images based on Weight Optimization of Feature Fusion and Voting Decision of Multiple Classifiers / Cheng, Kai / Song, Fei / Qin, Shiyin -- Research of User Credit Rating Analysis Technology based on CART Algorithm / Hu, Bo / Jin, Yu-kun / Gu, Wan-jiang / Liu, Jun / Qin, Hua-qin / Chen, Chong / Wang, Ying-yu -- Research of the Influence of 3D Printing Speed on Printing Dimension / Chen, Cong-ping / Ran, Yan-hua / Huang, Jie-guang / Hu, Qiong / Wang, Xiao-yun -- Research on Docker-based Message Platform in IoT / Zhang, Fan / Yang, Fan -- Research on the Recommendation of Microblog Network Advertisement based on Hybrid Recommendation Algorithm / Yang, Yan-xia -- Fuzz Testing based on Sulley Framework / Guo, Zhong / Li, Nan -- A Risk Assessment Strategy of Distribution Network Based on Random Set Theory / Zhang, Jun / Zhang, Shuang / Liang, Jian / Tian, Bei / Hou, Zan / Liu, Bao-zhu -- A Software Homology Detection based on BP Neural Network / Liu, Rui / Sun, Bo-wen / Tian, Bin / Li, Qi -- Image Small Target Detection based on Deep Learning with SNR Controlled Sample Generation / Liu, Ming / Du, Hao-yuan / Zhao, Yue-jin / Dong, Li-quan / Hui, Mei -- Agricultural Product Price Forecast based on Shortterm Time Series Analysis Techniques / Zhang, Yi-xin / Sun, Wen-sheng -- The Correction of Software Network Model based on Node Copy / Zhao, Xiao-lin / Xue, Jing-feng / Zhang, Qi / Wang, Zi-yang -- A Linguistic Multi-criteria Decision Making Method based on the Attribute Discrimination Ability / Wang, Wei-ping / Liu, Fang -- Part II: Computer Science and Information Technology II -- The Reverse Position Fingerprint Recognition Algorithm / Yang, Gui-fu / Xu, Xiao-yu / Liu, Wei-shuo / Pu, Cheng-lin / Yao, Lu / Zhang, Jing-bo / Liu, Zhen-bang -- Global Mean Square Exponential Stability of Memristor-Based Stochastic Neural Networks with Time-Varying Delays / Xu, Xiao-Lin -- Research on Classified Check of Metadata of Digital Image based on Fuzzy String Matching / Xie, Zhen-hong -- Quantitative Analysis of C2 Organization Collaborative Performance based on System Dynamics / Duan, Shao-nan / Niu, Yan-jie / Shi, Yao / Mu, Xiao-dong -- Comprehensive Evaluation and Countermeasures of Rural Information Service System Construction in Hengyang / Zhou, Kuai-kuai / Chen, Zheng -- Image Retrieval Algorithm based on Convolutional Neural Network / Huang, Wen-qing / Wu, Qiang -- A Cross-domain Optimal Path Computation / Zhou, Bing / Deng, Juan -- Collaborative Filtering Recommendation Algorithm based on Item Similarity Learning / Liu, Feng / Li, Huan / Ma, Zhu-juan / Zhu, Er-zhou -- The Graph Merge-Clustering Method based on Link Density / Jiang, Huo-wen / Ma, Hai-ying / Xu, Xin-ai -- Person Name Disambiguation by Distinguishing the Importance of Features based on Topological Distance / Qiu, Qing-yun / Luo, Jun-yong / Yin, Mei-juan -- A Security Technology Solution for Power Interactive Software Based on WeChat / Hu, Bo / Jin, Yu-kun / Liu, Jun / Fan, Ai-jun / Ma, Hong-bo / Chen, Chong -- Two-microphones Speech Separation Using Generalized Gaussian Mixture Model / Fan, Miao / Mao, Jia-min / Ding, Jao-gui / Li, Wei-feng -- A Common Algorithm of Construction a New Quantum Logic Gate for Exact Minimization of Quantum Circuits / Li, Zhi-qiang / Chen, Sai / Zhu, Wei / Chen, Han-wu -- A Post-Processing Software Tool for the Hybrid Atomisitc-Continuum Coupling Simulation / Wang, Qian / Ren, Xiao-guang / Xu, Li-yang / Yang, Wen-jing -- Achieve High Availability about Failover in Virtual Machine Cluster / Xu, Jun / Li, Xiao-yong -- Automatic Segmentation of Thorax CT Images with Fully Convolutional Networks / Mao, Kai-peng / Xie, Shi-peng / Shao, Wen-ze -- Application of CS-SVM Algorithm based on Principal Component Analysis in Music Classification / Wang, Yong-jie / Wang, Yi-bo / Du, Dun-wei / Bai, Yan-ping -- A New Particle Swarm Optimization Algorithm Using Short-Time Fourier Transform Filtering / Guo, Si-wen / Zuo, Yu / Yan, Tao / Wang, Zuo-cai -- RHOBBS: An Enhanced Hybrid Storage Providing Block Storage for Virtual Machines / Wang, Zhen / Chen, Hao-peng / Hu, Fei -- Part III: Sensors, Instrument and Measurement I -- AIS Characteristic Information Preprocessing & Differential Encoding based on BeiDou Transmission / Zhang, Shang-yue / Wang, Yu-ming / Yu, Zheng-guo -- Modeling of Ship Deformation Measurement based on Single-axis Rotation INS / Li, You / Wang, Xing-shu / Xiong, Hao -- Research on Fault Diagnosis of Satellite Attitude Control System based on the Dedicated Observers / Wang, Mei-ling / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- Data Advance Based on Industrial 4.0 Manufacturing System / Yan, Ming-hui / Liu, Yao-he / Guo, Ning / Tang, Hua-cheng -- High Performance PLL base on Nonlinear Phase Frequency Detector and Optimized Charge Pump / Zhai, Hai-tao / Mao, Wen-shen / Liu, Wen-song / Lu, Ya-Di / Tang, Lu -- Accelerated ICP based on linear extrapolation / Luo, Fang-yan -- Studies of falls detection algorithm based on support vector machine / Pei, Li-ran / Jiang, Ping-ping / Yan, Guo-zheng -- Research and Development of Indoor Positioning Geographic Information System based on Web / Guo, Ting-ting / Qiao, Feng / Liu, Ming-zhe / Xu, Ai-dong / Sun, Jun-nan -- Harmonic Distribution Optimization of Surface Rotor Parameters for High-Speed Brushless DC Motor / Fang, Chun / Dou, Man-feng / Tan, Bo / Li, Quan-wu -- Vehicle Motion Detection Algorithm based on Novel Convolution Neural Networks / Gao, Sheng-yang / Jiang, Xian-yang / Tang, Xiang-hong -- The Bank Line Detection in Field Environment Based on Wavelet Decomposition / Li, Yong / Wang, En-de / Duan, Zhi-gang / Cao, Hui / Liu, Xun-qian -- Research on Measurement Method of Harmonics Bilateral Energy / Li, Xiao-ming / Yin, Jia-yue / Xu, Hao-jun / Bi, Chengqiong / Zhu, Li / Deng, Xiao-dong / Ma, Lei-nan -- Traffic Supervision System Using Unmanned Aerial Vehicle based on Image Recognition Algorithm / Wang, Long-fei / Zhang, Wei / Chen, Xiang-dong -- Improving the Durability of Micro ER Valves for Braille Displays Using an Elongational Flow Field / Li, Yu-fei / Liu, Ya-yong / Xu, Lu-ning / Han, Li / Shen, Rong / Lu, Kun-quan -- Aircraft Target Detection in Remote Sensing Images towards Air-to-Ground Dynamic Imaging / Wu, Jinxia / Song, Fei / Qin, Shiyin -- A New Third-order Explicit Symplectic Scheme for Hamiltonian Systems / Liu, Xiao-mei / Zhu, Shuai -- Research on Terahertz Scattering Characteristics of the Precession Cone / Yang, Qi / Qin, Yu-liang / Deng, Bin / Wang, Hong-qiang -- Application Development of 3D Gesture Recognition and Tracking Based on the Intel Real Sense Technology Combing with Unity3D and WPF / Cheng, Chun-yu / Sheng, Meng-lin / Yu, Zong-min / Zhang, Wen-xuan / Li, An-qi / Wang, Kai-yu

Anbieter: Dodax
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot
Proceedings from the ICERP 2016
179,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface -- Committees -- Keynote Speech I. Environmental Estrogenic Pollution and Public Health / Zuo, Yuegang -- Keynote Speech II. Development of Advanced Oxide Nano-materials for Environmental Catalysis Applications / Boo, Jin-Hyo -- Water Resource Sustainable Utilization Evaluation. Index System in Jiangsu Coast Reclamation Region / Ren, Li / Xiang, Xinyi / Liu, Weilin -- Study on the TD-GC-MS to Detect HD in Exhaust Gas / Gao, Shi / Zuom, Guomin / Chen, Junxiang / Zhou, Jianmei / Liu, Jiwei -- Study on the Regeneration of Waste Lubricating Oil by Porous Nano Adsorption / Wang, Shixian / Lu, Xia -- The Determination and Application of Characteristic Parameter for Spilled Oil Vertical Concentration Distribution Formula / Chen, B. / Han, L.X. / Yuan, L.l. -- Contamination Status and Potential Ecological Risks of Heavy Metal in Sediments from the Qiantang River / Ding, Tao / Guo, Zhenni / Ying, Chengxi -- Influence of Atmosphere Environment on Aircraft Heat Exchanger Fouling Growth Characteristics / Su, Jingxin / Wang, Zhiping / Wang, Tianjing / Ji, Aizhen / Hou, Liguo / Guo, Xiaomei -- The Effect of Meteorological Factors on the Water-pollution Accident Risk Prediction of River-road Intersection by Using Binary Logistic Regression Model / He, Huaxiang / Deng, Xiaoya / Zhou, Xiangnan / Ma, Zhenzhen / Xie, Xinmin -- Climate Change and Water Resources Management: An Integrated Assessment of Temporal Change in Population and Extreme Precipitation / Sherrer, Gabrielle E. / Dhakal, Nirajan -- Valuation of Health Benefit from the Air Quality Improvement in Beijing-Tianjin-Hebei and Surrounding Areas in 2020 / Chen, Danni / Jia, Yuhuan / Guo, Xiurui / Cheng, Shuiyuan -- Enhancement Cationic Dyes Adsorption of Sewage Sludge-based Bio-chars from Solutions by Thermal-alkaline Pretreatment / Zhai, Shimin / Guo, Xuesong / Liu, Rongzhan / Xiao, Benyi -- Strategies of Functional Foods for Heart Disease Prevention in Human Beings / Zeng, Yawen / Pu, Xiaoying / Yang, Xiaomeng / Yang, Jiazhen / Du, Juan / Yang, Tao / Li, Xia -- Determination of Glyphosate Residue in Genetically Modified Soybean by Protein Precipitator Clean-up and HPLC with OPA Post-column Derivatization / Wang, F.X. / Pan, F. / Zhang, S. / Liu, C.M. / Li, R.Y. / Liang, J.W. / Wan, Y. / Fu, G.M. -- Preliminary Study on Biological Effects of MiR-702-3p in Epithelial–mesenchymal Transition Induced by Nano-SiO2 Particles / Li, Mingyue / Yang, Hong -- Characteristics of Microbial Activities and Soil Nutrients in Soil Profiles of Tibet Alpine Wetlands / Zhang, Jing -- The Expression Change of GFAP and HMGB1 in Primary Cultured Astrocytes Exposed to Chlorpyrifos and Lipopolysaccharide / Wang, Peipei / Zhao, Lingling -- Optimization of Shelf Life of Fresh/Chilled Chicken Using Response Surface Method / Cao, Hong / Zhang, Yuansong / Zai, Jianqing / Lai, Honggang / Jiang, Yunsheng / Xiao, Huan / Han, Yan -- A Method to Evaluate the Energy Consumption, Emission and Cost in China Grain Drying Industry Based on LEAP / Zhao, Na / Zhou, Xiaoguang / Zhou, Huiling / Liu, Xiangdong -- Isolation of Candida Pseudolambica and Characterization of Its Hydrogen Production / Wang, Haiyan / Zhang, Lei / Cheng, Shuiyuan / Feng, Fan / Liu, Wei -- Cancer Trends Predication Based on an Intelligent Method / Yang, Rongjuan / Wu, Chuxue / Ge, Yuhui / Fang, Cheng / Yang, Decai -- Effect of Lead on Reproductive System and Levels of Reproductive Hormones in SD Rats’ Gestation Period / Wei, Shen / Juan, Chen -- Retraction

Anbieter: Dodax
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot
Current Trends in Computer Science and Mechanic...
209,95 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part IV: Sensors, Instrument and Measurement II -- Design of Remote Real-Time Measuring System of Temperature and Humidity based on Raspberry Pi and Java Language / Guo, Liang / Qian, Bi-fu / Lin, Gao-xiang / Pan, Ben-ren -- Design of Emotional Physiological Signal Acquisition System / Li, Da-peng / Ge, Xin-an -- EMC Effects On High-Resolution Spaceborne SAR Image / Pan, Yao-peng -- Real-time Pupil Detection based on Contour Tracking / Gu, Ke-ke -- Chip Manufacturing, Data Integration and Transmission / Guo, Ning / Liu, Yao-he / Yan, Ming-hui -- A DCT-domain-based Research and Application of the Algorithm of Digital Audio Watermark / Wei, Qing-qing / Cui, Ru-chun / Chen, Zi-chao / Li, Ya -- Detection of Placido rings fracture based on ECC image registration / Xu, Yi / Fu, Wei-wei / Chen, Shi / Dong, Yue-fang / Gu, Ke-ke / Wang, Li-ping -- Research on High-precision Calibration and Measurement Method based on Stereo Vision / Kong, Ying-qiao / Zhao, Jian-kang / Xia, Xuan / Zhu, Cheng-guang -- Comparison of Three Weak Small Moving Target Detection Methods based on Time Domain Filtering / Li, Zhong-min / Zou, Guo-wei -- Breath Sounds Detection System based on SOPC / Qin, Gong / Zhou, Jun -- A Novel Fiber-optic Sensor for the Determination of Melting Point of Solids / Zhang, Bao Kai / Tan, Chun Hua -- Method for Measuring Internal Liquid Level of Sealed Metal Container by Ultrasonic / Zhang, Bin / Wei, Yue-Juan / Liu, Wen-Yi / Yao, Zong / Zhang, Yan-Jun / Xiong, Ji-Jun -- Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications / Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin -- The Federated Filtering Algorithm based on the Asynchronous Multisensor System / Li, Lang-shu / Qiu, Hong-zhuan / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- A Kind of Self-tuning Kalman Filter for the High Maneuvering Target Tracking System / Li, Heng / Wang, Shi-bing / Li, Jun / Li, Huai-min -- A Multitasking Run Time Prediction Method based on GBDT in Satellite Ground Application System / Fan, Cun-qun / Zhao, Xian-gang / Lin, Man-yun / Xie, Li-zi / Ma, You / Feng, Xiao-hu -- Unmanned Ground Vehicle Behavior Decision via Improved Bayesian Inverse Reinforcement Learning / Xing, Wen-zhi / Wang, Zhu-ping -- Analysis of the High Frequency Vibration on Radar Imaging in the Terahertz Band / Yang, Qi / Deng, Bin / Qin, Yu-liang / Wang, Hong-qiang -- Object Tracking for Satellite Video based on Kernelized Correlation Filters and Three Frame Difference / Sun, Yu-jia / Du, Bo / Wu, Chen / Han, Xian-quan -- Noise Removal and Detail Enhancement of Passive Infrared Image Pretreatment Method for Robot Vision / Li, Fan / Mo, Rui / Song, He-lun / Zhang, Yao-hui -- Failure Mechanism and Support Strategy of Deep Roadway with High Horizontal Stress and Broken Rock Masss / Zhang, Guang-chao / Gao, Yuan / Wang, Bing / Lai, Yong-hui -- Design of a Climbing Robot for Nuclear Environmental Monitoring / Huang, Xian / Qin, Yue / Liang, Jia-li / Liu, Yang -- Part V: Mechatronics and Electrical Engineering I -- The design and simulation of the new Space Release Device / He, Yu-heng / Feng, Kai / Ju, Heng / Lin, Cheng-xin -- The Adjusting Method of Box Girder Pose based on Spatial Coordinate Transformation / Zhan, Tao / Yang, Guang-you / Chen, Xue-hai / Liu, Wen-sheng -- Application of Discrete Element Method in the Analysis of Loader Shovel Loading Process / Fang, Xiao-geng / Chen, Yan-hui / Liu, Wan-feng / Luo, Xi-rong / Xie, Guo-jin -- Application of Piecewise Catenary Method in Length Calculation of Soft Busbar in Ultra-high Voltage Substation / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng -- Calculation Method of Stiffness Matrix in Non-linear Spline Finite Element for Suspension Cable / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng / Qiao, Liang / Ma, Yi-min -- A Load Outage Judgement Method Considering Voltage Sags / Wang, Dong-xu / Zheng, Xue / Ye, Xi / Cai, Wei / Yang, Zhi-chun -- Macro Program Application on Non-circular Curve Machining in CNC Lathe / Wei, Juan / Gui, Liang-liang / Lu, Pan -- Singular Configuration Analysis for the Structure of Hybrid Grinding and Polishing Machine / He, Qiu-wei / Zhang, Chao-peng / Feng, Mei / Qu, Xing-tian / Zhao, Ji -- Static Analysis and Size Optimization for the Bed of Gantry Milling Machine based on ANSYS Workbench / Wang, Sha-na -- Research and Optimization of Clip Type Passive Manipulator / Hao, Da-xian / Yun, Chao / Jin, Hui / Wang, Gang -- Research on Material Removal of Belt Polishing for Blade Complex Surface / He, Qiu-wei / Yang, Xu / Wu, Xiao-hui / Qu, Xing-tian / Zhao, Ji -- Visual Servoing based object pick and place manipulation system / Li, Chao / Cao, Chu-qing / Gao, Yun-feng -- Research on Wind Loads of Container Ship based on CFD / Xiong, Hai-Sheng / Zhang, De-Xing -- Design and Research of Model Sting Support Control System of Icing Wind Tunnel / Luo, Qiang / Zhou, Ping / Gai, Wen / Liao, Fei -- Development of Control System of Icing Wind Tunnel / Zhou, Ping / Luo, Qiang / Huang, Wei-kai / Gu, Zheng-hua -- Railway Track Collapse Monitoring System in Mining Area based on KALMAN Filter / Lu, Chen / Yu, Hai-min / Yu, Zhen-wei / Chen, Kun-jie -- The Method of Harmonic Source Identification in Power Supply System / Li, Xiao-ming / Yin, Jia-yue / Qu, He-zuo / Bi, Cheng-qiong / Xu, Hao-jun / Zhu, Li -- Optimization for the Balancing Cylinder of a 3-DOF Planar Manipulator / Wei, Chun-yu / Liu, Shuai / Yu, Wen-da / Wang, Zhan -- Finite Element Modal Analysis of an Eight-axis Industrial Robot Painting System Applied to Boarding Bridge Painting / Zhou, En-de / Wang, Xi-shun / Fang, Hai-tao / He, Kai / Du, Ru-xu -- Bayesian based Fault Identification for Nonlinear Mechatronic System with Backlash / Yu, Ming / Li, Meng-xin / Wang, Hai / Jiang, Cang-hua / Xia, Hao / Chen, Si -- A CAD/CAE Integrated Optimization of Hot Runner System / Zhou, Chi / Fang, Li-hua / Deng, Jun-jie / Zhang, Wen-tao -- Study On Tool Path Design for a Novel Incremental Sheet Metal Bending Process / Li, Wei / Sun, Zhi-gang / He, Kai / Zuo, Qi-yang / Liu, Qing-yin / Du, Ru-xu -- Research on Tribological Characteristics of 316L Stainless Steel against PEEKHPV under Water Lubrication / Meng, Fan-yi / Gong, Xiao-feng / Kang, Xu -- Turbofan Engine Controller Optimal Design based on Grey Wolf Optimizer / Wang, Ning-shan / Yang, Yong-sheng -- Part VI: Mechatronics and Electrical Engineering II -- Research of the EMI Suppression Circuit in the ASM Power / Li, Jian-Hua / Rao, Ting-Ting / Wang, Wei-Hua / Zhu, Wei-Bo -- Research on the Relationship Identification and Governance Countermeasures of Stakeholder in Two Phases of Thermoelectric Projects / Wu, Yun-na / Ji, Ge-di / Wang, Ji -- Study on the Fluctuating Pressure and Aerodynamic Noise at Car Rearview Mirror Zone / Zhang, Zhong-hua / Xu, Yan-hai / Ju, Dao-jie / Qiao, Xu-qiang -- Model and Simulation of Vehicle Based on Modelica Language / Yu, Hongyan / Chen, Jianjiang / Dong, Zhengwei / Liu, Guitang -- Research on Asynchronous Starting Characteristics of Synchronous Motors Based on TSC Reactive Power Compensator / He, Le / Li, Xiaoming / Mu, Xianyong / Liu, Ying / Wang, Kunjie -- Motorcycle Engine Controller Design and Matlab/ Simulink Simulation / Shen, Yun-de / Zhang, Jing-yi / Zhou, Su-jie / Wang, Lei / Xuan, Dong-ji -- An Efficient Bilinear Factorization based Method For Motion Capture Data Refinement / Hu, Wenyu / Wang, Zhao / Yang, Xiaosong / Zhang, Jian J. -- Reliability Evaluation of Embedded Real-time System based on Error Scenario / Ran, Zheng / Yan, Hua / Li, Yun -- Coordinate Transformation on CNC Machining of Quasi-Hypoid-Gear / Xu, Chun-xiang / Shi, Wei / Chen, Dong-mei / Wu, Xiang-wei -- Study on the Influence of Rolling Wheels on Car External Flow Field and Aerodynamic Noise / Tan, Yan-wei / Li, Sheng-ya / Xu, Yan-hai / Li, Ke-qi -- Hardware/Software Partitioning Algorithm under Multi-Constraints for the Optimization of Power Consumption / Zhang, Jian-xian / Zhou, Duan / Qiu, Xue-hong / Lai, Rui -- Research of Metering Arithmetic for Distortion Power / Xie, Zhi / Wang, Jia-ju / Liu, Chen / Chen, Wei-min -- Study of the Influence of the Diode Ideality Factor on the Si Solar Cell / Gong, Gui-tian / Chen, Hai-feng -- Application of the Haar Classifier in Obstacle Target Detection / Song, Wei / Liu, Huai-yuan / Xiang, Bin / Hu, Hong / Wang, Cheng-jiang / Wan, Ling-yun -- Virtual Assembly Process Simulation for Hybrid Car Battery based on DELMIA / He, Qiu-wei / Zhang, Yu-peng / Qu, Xing-tian -- Information Flow Integrity of ECPS based on Domain Partition / Wang, Yu-fei / Fu, Jian-ming / Lin, Yan / Li, Wei-xia -- Simulating the Time-Domain Response for Monopole Antennas Excited by DC Voltage Source / Chen, Hai-Tao / Hu, Hao -- Permanent Magnet Brushless DC Motor Driver Base On DSP56F8346 / Zhou, Xiao-long / Sohg, Wei / Li, Xin-ping -- The Study on the Power Transmission Line Icing Image Edge Detection based on DTW Measure Cluster Analysis / Zhou, Qing / Deng, Bang-fei / Wang, Cheng-jiang / Xiao, Qian-bo / Zhang, Hai-bing / Liu, Xiang-ming

Anbieter: Dodax
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot
Current Trends in Computer Science and Mechanic...
297,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part IV: Sensors, Instrument and Measurement II -- Design of Remote Real-Time Measuring System of Temperature and Humidity based on Raspberry Pi and Java Language / Guo, Liang / Qian, Bi-fu / Lin, Gao-xiang / Pan, Ben-ren -- Design of Emotional Physiological Signal Acquisition System / Li, Da-peng / Ge, Xin-an -- EMC Effects On High-Resolution Spaceborne SAR Image / Pan, Yao-peng -- Real-time Pupil Detection based on Contour Tracking / Gu, Ke-ke -- Chip Manufacturing, Data Integration and Transmission / Guo, Ning / Liu, Yao-he / Yan, Ming-hui -- A DCT-domain-based Research and Application of the Algorithm of Digital Audio Watermark / Wei, Qing-qing / Cui, Ru-chun / Chen, Zi-chao / Li, Ya -- Detection of Placido rings fracture based on ECC image registration / Xu, Yi / Fu, Wei-wei / Chen, Shi / Dong, Yue-fang / Gu, Ke-ke / Wang, Li-ping -- Research on High-precision Calibration and Measurement Method based on Stereo Vision / Kong, Ying-qiao / Zhao, Jian-kang / Xia, Xuan / Zhu, Cheng-guang -- Comparison of Three Weak Small Moving Target Detection Methods based on Time Domain Filtering / Li, Zhong-min / Zou, Guo-wei -- Breath Sounds Detection System based on SOPC / Qin, Gong / Zhou, Jun -- A Novel Fiber-optic Sensor for the Determination of Melting Point of Solids / Zhang, Bao Kai / Tan, Chun Hua -- Method for Measuring Internal Liquid Level of Sealed Metal Container by Ultrasonic / Zhang, Bin / Wei, Yue-Juan / Liu, Wen-Yi / Yao, Zong / Zhang, Yan-Jun / Xiong, Ji-Jun -- Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications / Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin -- The Federated Filtering Algorithm based on the Asynchronous Multisensor System / Li, Lang-shu / Qiu, Hong-zhuan / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- A Kind of Self-tuning Kalman Filter for the High Maneuvering Target Tracking System / Li, Heng / Wang, Shi-bing / Li, Jun / Li, Huai-min -- A Multitasking Run Time Prediction Method based on GBDT in Satellite Ground Application System / Fan, Cun-qun / Zhao, Xian-gang / Lin, Man-yun / Xie, Li-zi / Ma, You / Feng, Xiao-hu -- Unmanned Ground Vehicle Behavior Decision via Improved Bayesian Inverse Reinforcement Learning / Xing, Wen-zhi / Wang, Zhu-ping -- Analysis of the High Frequency Vibration on Radar Imaging in the Terahertz Band / Yang, Qi / Deng, Bin / Qin, Yu-liang / Wang, Hong-qiang -- Object Tracking for Satellite Video based on Kernelized Correlation Filters and Three Frame Difference / Sun, Yu-jia / Du, Bo / Wu, Chen / Han, Xian-quan -- Noise Removal and Detail Enhancement of Passive Infrared Image Pretreatment Method for Robot Vision / Li, Fan / Mo, Rui / Song, He-lun / Zhang, Yao-hui -- Failure Mechanism and Support Strategy of Deep Roadway with High Horizontal Stress and Broken Rock Masss / Zhang, Guang-chao / Gao, Yuan / Wang, Bing / Lai, Yong-hui -- Design of a Climbing Robot for Nuclear Environmental Monitoring / Huang, Xian / Qin, Yue / Liang, Jia-li / Liu, Yang -- Part V: Mechatronics and Electrical Engineering I -- The design and simulation of the new Space Release Device / He, Yu-heng / Feng, Kai / Ju, Heng / Lin, Cheng-xin -- The Adjusting Method of Box Girder Pose based on Spatial Coordinate Transformation / Zhan, Tao / Yang, Guang-you / Chen, Xue-hai / Liu, Wen-sheng -- Application of Discrete Element Method in the Analysis of Loader Shovel Loading Process / Fang, Xiao-geng / Chen, Yan-hui / Liu, Wan-feng / Luo, Xi-rong / Xie, Guo-jin -- Application of Piecewise Catenary Method in Length Calculation of Soft Busbar in Ultra-high Voltage Substation / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng -- Calculation Method of Stiffness Matrix in Non-linear Spline Finite Element for Suspension Cable / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng / Qiao, Liang / Ma, Yi-min -- A Load Outage Judgement Method Considering Voltage Sags / Wang, Dong-xu / Zheng, Xue / Ye, Xi / Cai, Wei / Yang, Zhi-chun -- Macro Program Application on Non-circular Curve Machining in CNC Lathe / Wei, Juan / Gui, Liang-liang / Lu, Pan -- Singular Configuration Analysis for the Structure of Hybrid Grinding and Polishing Machine / He, Qiu-wei

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot
Proceedings from the ICERP 2016
243,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface -- Committees -- Keynote Speech I. Environmental Estrogenic Pollution and Public Health / Zuo, Yuegang -- Keynote Speech II. Development of Advanced Oxide Nano-materials for Environmental Catalysis Applications / Boo, Jin-Hyo -- Water Resource Sustainable Utilization Evaluation. Index System in Jiangsu Coast Reclamation Region / Ren, Li / Xiang, Xinyi / Liu, Weilin -- Study on the TD-GC-MS to Detect HD in Exhaust Gas / Gao, Shi / Zuom, Guomin / Chen, Junxiang / Zhou, Jianmei / Liu, Jiwei -- Study on the Regeneration of Waste Lubricating Oil by Porous Nano Adsorption / Wang, Shixian / Lu, Xia -- The Determination and Application of Characteristic Parameter for Spilled Oil Vertical Concentration Distribution Formula / Chen, B. / Han, L.X. / Yuan, L.l. -- Contamination Status and Potential Ecological Risks of Heavy Metal in Sediments from the Qiantang River / Ding, Tao / Guo, Zhenni / Ying, Chengxi -- Influence of Atmosphere Environment on Aircraft Heat Exchanger Fouling Growth Characteristics / Su, Jingxin / Wang, Zhiping / Wang, Tianjing / Ji, Aizhen / Hou, Liguo / Guo, Xiaomei -- The Effect of Meteorological Factors on the Water-pollution Accident Risk Prediction of River-road Intersection by Using Binary Logistic Regression Model / He, Huaxiang / Deng, Xiaoya / Zhou, Xiangnan / Ma, Zhenzhen / Xie, Xinmin -- Climate Change and Water Resources Management: An Integrated Assessment of Temporal Change in Population and Extreme Precipitation / Sherrer, Gabrielle E. / Dhakal, Nirajan -- Valuation of Health Benefit from the Air Quality Improvement in Beijing-Tianjin-Hebei and Surrounding Areas in 2020 / Chen, Danni / Jia, Yuhuan / Guo, Xiurui / Cheng, Shuiyuan -- Enhancement Cationic Dyes Adsorption of Sewage Sludge-based Bio-chars from Solutions by Thermal-alkaline Pretreatment / Zhai, Shimin / Guo, Xuesong / Liu, Rongzhan / Xiao, Benyi -- Strategies of Functional Foods for Heart Disease Prevention in Human Beings / Zeng, Yawen / Pu, Xiaoying / Yang, Xiaomeng / Yang, Jiazhen / Du, Juan / Yang, Tao / Li, Xia -- Determination of Glyphosate Residue in Genetically Modified Soybean by Protein Precipitator Clean-up and HPLC with OPA Post-column Derivatization / Wang, F.X. / Pan, F. / Zhang, S. / Liu, C.M. / Li, R.Y. / Liang, J.W. / Wan, Y. / Fu, G.M. -- Preliminary Study on Biological Effects of MiR-702-3p in Epithelial-mesenchymal Transition Induced by Nano-SiO2 Particles / Li, Mingyue / Yang, Hong -- Characteristics of Microbial Activities and Soil Nutrients in Soil Profiles of Tibet Alpine Wetlands / Zhang, Jing -- The Expression Change of GFAP and HMGB1 in Primary Cultured Astrocytes Exposed to Chlorpyrifos and Lipopolysaccharide / Wang, Peipei / Zhao, Lingling -- Optimization of Shelf Life of Fresh/Chilled Chicken Using Response Surface Method / Cao, Hong / Zhang, Yuansong / Zai, Jianqing / Lai, Honggang / Jiang, Yunsheng / Xiao, Huan / Han, Yan -- A Method to Evaluate the Energy Consumption, Emission and Cost in China Grain Drying Industry Based on LEAP / Zhao, Na / Zhou, Xiaoguang / Zhou, Huiling / Liu, Xiangdong -- Isolation of Candida Pseudolambica and Characterization of Its Hydrogen Production / Wang, Haiyan / Zhang, Lei / Cheng, Shuiyuan / Feng, Fan / Liu, Wei -- Cancer Trends Predication Based on an Intelligent Method / Yang, Rongjuan / Wu, Chuxue / Ge, Yuhui / Fang, Cheng / Yang, Decai -- Effect of Lead on Reproductive System and Levels of Reproductive Hormones in SD Rats' Gestation Period / Wei, Shen / Juan, Chen -- Retraction

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot
Current Trends in Computer Science and Mechanic...
211,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part IV: Sensors, Instrument and Measurement II -- Design of Remote Real-Time Measuring System of Temperature and Humidity based on Raspberry Pi and Java Language / Guo, Liang / Qian, Bi-fu / Lin, Gao-xiang / Pan, Ben-ren -- Design of Emotional Physiological Signal Acquisition System / Li, Da-peng / Ge, Xin-an -- EMC Effects On High-Resolution Spaceborne SAR Image / Pan, Yao-peng -- Real-time Pupil Detection based on Contour Tracking / Gu, Ke-ke -- Chip Manufacturing, Data Integration and Transmission / Guo, Ning / Liu, Yao-he / Yan, Ming-hui -- A DCT-domain-based Research and Application of the Algorithm of Digital Audio Watermark / Wei, Qing-qing / Cui, Ru-chun / Chen, Zi-chao / Li, Ya -- Detection of Placido rings fracture based on ECC image registration / Xu, Yi / Fu, Wei-wei / Chen, Shi / Dong, Yue-fang / Gu, Ke-ke / Wang, Li-ping -- Research on High-precision Calibration and Measurement Method based on Stereo Vision / Kong, Ying-qiao / Zhao, Jian-kang / Xia, Xuan / Zhu, Cheng-guang -- Comparison of Three Weak Small Moving Target Detection Methods based on Time Domain Filtering / Li, Zhong-min / Zou, Guo-wei -- Breath Sounds Detection System based on SOPC / Qin, Gong / Zhou, Jun -- A Novel Fiber-optic Sensor for the Determination of Melting Point of Solids / Zhang, Bao Kai / Tan, Chun Hua -- Method for Measuring Internal Liquid Level of Sealed Metal Container by Ultrasonic / Zhang, Bin / Wei, Yue-Juan / Liu, Wen-Yi / Yao, Zong / Zhang, Yan-Jun / Xiong, Ji-Jun -- Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications / Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin -- The Federated Filtering Algorithm based on the Asynchronous Multisensor System / Li, Lang-shu / Qiu, Hong-zhuan / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- A Kind of Self-tuning Kalman Filter for the High Maneuvering Target Tracking System / Li, Heng / Wang, Shi-bing / Li, Jun / Li, Huai-min -- A Multitasking Run Time Prediction Method based on GBDT in Satellite Ground Application System / Fan, Cun-qun / Zhao, Xian-gang / Lin, Man-yun / Xie, Li-zi / Ma, You / Feng, Xiao-hu -- Unmanned Ground Vehicle Behavior Decision via Improved Bayesian Inverse Reinforcement Learning / Xing, Wen-zhi / Wang, Zhu-ping -- Analysis of the High Frequency Vibration on Radar Imaging in the Terahertz Band / Yang, Qi / Deng, Bin / Qin, Yu-liang / Wang, Hong-qiang -- Object Tracking for Satellite Video based on Kernelized Correlation Filters and Three Frame Difference / Sun, Yu-jia / Du, Bo / Wu, Chen / Han, Xian-quan -- Noise Removal and Detail Enhancement of Passive Infrared Image Pretreatment Method for Robot Vision / Li, Fan / Mo, Rui / Song, He-lun / Zhang, Yao-hui -- Failure Mechanism and Support Strategy of Deep Roadway with High Horizontal Stress and Broken Rock Masss / Zhang, Guang-chao / Gao, Yuan / Wang, Bing / Lai, Yong-hui -- Design of a Climbing Robot for Nuclear Environmental Monitoring / Huang, Xian / Qin, Yue / Liang, Jia-li / Liu, Yang -- Part V: Mechatronics and Electrical Engineering I -- The design and simulation of the new Space Release Device / He, Yu-heng / Feng, Kai / Ju, Heng / Lin, Cheng-xin -- The Adjusting Method of Box Girder Pose based on Spatial Coordinate Transformation / Zhan, Tao / Yang, Guang-you / Chen, Xue-hai / Liu, Wen-sheng -- Application of Discrete Element Method in the Analysis of Loader Shovel Loading Process / Fang, Xiao-geng / Chen, Yan-hui / Liu, Wan-feng / Luo, Xi-rong / Xie, Guo-jin -- Application of Piecewise Catenary Method in Length Calculation of Soft Busbar in Ultra-high Voltage Substation / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng -- Calculation Method of Stiffness Matrix in Non-linear Spline Finite Element for Suspension Cable / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng / Qiao, Liang / Ma, Yi-min -- A Load Outage Judgement Method Considering Voltage Sags / Wang, Dong-xu / Zheng, Xue / Ye, Xi / Cai, Wei / Yang, Zhi-chun -- Macro Program Application on Non-circular Curve Machining in CNC Lathe / Wei, Juan / Gui, Liang-liang / Lu, Pan -- Singular Configuration Analysis for the Structure of Hybrid Grinding and Polishing Machine / He, Qiu-wei

Anbieter: Thalia AT
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot
Proceedings from the ICERP 2016
191,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface -- Committees -- Keynote Speech I. Environmental Estrogenic Pollution and Public Health / Zuo, Yuegang -- Keynote Speech II. Development of Advanced Oxide Nano-materials for Environmental Catalysis Applications / Boo, Jin-Hyo -- Water Resource Sustainable Utilization Evaluation. Index System in Jiangsu Coast Reclamation Region / Ren, Li / Xiang, Xinyi / Liu, Weilin -- Study on the TD-GC-MS to Detect HD in Exhaust Gas / Gao, Shi / Zuom, Guomin / Chen, Junxiang / Zhou, Jianmei / Liu, Jiwei -- Study on the Regeneration of Waste Lubricating Oil by Porous Nano Adsorption / Wang, Shixian / Lu, Xia -- The Determination and Application of Characteristic Parameter for Spilled Oil Vertical Concentration Distribution Formula / Chen, B. / Han, L.X. / Yuan, L.l. -- Contamination Status and Potential Ecological Risks of Heavy Metal in Sediments from the Qiantang River / Ding, Tao / Guo, Zhenni / Ying, Chengxi -- Influence of Atmosphere Environment on Aircraft Heat Exchanger Fouling Growth Characteristics / Su, Jingxin / Wang, Zhiping / Wang, Tianjing / Ji, Aizhen / Hou, Liguo / Guo, Xiaomei -- The Effect of Meteorological Factors on the Water-pollution Accident Risk Prediction of River-road Intersection by Using Binary Logistic Regression Model / He, Huaxiang / Deng, Xiaoya / Zhou, Xiangnan / Ma, Zhenzhen / Xie, Xinmin -- Climate Change and Water Resources Management: An Integrated Assessment of Temporal Change in Population and Extreme Precipitation / Sherrer, Gabrielle E. / Dhakal, Nirajan -- Valuation of Health Benefit from the Air Quality Improvement in Beijing-Tianjin-Hebei and Surrounding Areas in 2020 / Chen, Danni / Jia, Yuhuan / Guo, Xiurui / Cheng, Shuiyuan -- Enhancement Cationic Dyes Adsorption of Sewage Sludge-based Bio-chars from Solutions by Thermal-alkaline Pretreatment / Zhai, Shimin / Guo, Xuesong / Liu, Rongzhan / Xiao, Benyi -- Strategies of Functional Foods for Heart Disease Prevention in Human Beings / Zeng, Yawen / Pu, Xiaoying / Yang, Xiaomeng / Yang, Jiazhen / Du, Juan / Yang, Tao / Li, Xia -- Determination of Glyphosate Residue in Genetically Modified Soybean by Protein Precipitator Clean-up and HPLC with OPA Post-column Derivatization / Wang, F.X. / Pan, F. / Zhang, S. / Liu, C.M. / Li, R.Y. / Liang, J.W. / Wan, Y. / Fu, G.M. -- Preliminary Study on Biological Effects of MiR-702-3p in Epithelial-mesenchymal Transition Induced by Nano-SiO2 Particles / Li, Mingyue / Yang, Hong -- Characteristics of Microbial Activities and Soil Nutrients in Soil Profiles of Tibet Alpine Wetlands / Zhang, Jing -- The Expression Change of GFAP and HMGB1 in Primary Cultured Astrocytes Exposed to Chlorpyrifos and Lipopolysaccharide / Wang, Peipei / Zhao, Lingling -- Optimization of Shelf Life of Fresh/Chilled Chicken Using Response Surface Method / Cao, Hong / Zhang, Yuansong / Zai, Jianqing / Lai, Honggang / Jiang, Yunsheng / Xiao, Huan / Han, Yan -- A Method to Evaluate the Energy Consumption, Emission and Cost in China Grain Drying Industry Based on LEAP / Zhao, Na / Zhou, Xiaoguang / Zhou, Huiling / Liu, Xiangdong -- Isolation of Candida Pseudolambica and Characterization of Its Hydrogen Production / Wang, Haiyan / Zhang, Lei / Cheng, Shuiyuan / Feng, Fan / Liu, Wei -- Cancer Trends Predication Based on an Intelligent Method / Yang, Rongjuan / Wu, Chuxue / Ge, Yuhui / Fang, Cheng / Yang, Decai -- Effect of Lead on Reproductive System and Levels of Reproductive Hormones in SD Rats' Gestation Period / Wei, Shen / Juan, Chen -- Retraction

Anbieter: Thalia AT
Stand: 26.02.2020
Zum Angebot