Angebote zu "Ling" (4 Treffer)

Kategorien

Shops

Current Trends in Computer Science and Mechanic...
297,00 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part IV: Sensors, Instrument and Measurement II -- Design of Remote Real-Time Measuring System of Temperature and Humidity based on Raspberry Pi and Java Language / Guo, Liang / Qian, Bi-fu / Lin, Gao-xiang / Pan, Ben-ren -- Design of Emotional Physiological Signal Acquisition System / Li, Da-peng / Ge, Xin-an -- EMC Effects On High-Resolution Spaceborne SAR Image / Pan, Yao-peng -- Real-time Pupil Detection based on Contour Tracking / Gu, Ke-ke -- Chip Manufacturing, Data Integration and Transmission / Guo, Ning / Liu, Yao-he / Yan, Ming-hui -- A DCT-domain-based Research and Application of the Algorithm of Digital Audio Watermark / Wei, Qing-qing / Cui, Ru-chun / Chen, Zi-chao / Li, Ya -- Detection of Placido rings fracture based on ECC image registration / Xu, Yi / Fu, Wei-wei / Chen, Shi / Dong, Yue-fang / Gu, Ke-ke / Wang, Li-ping -- Research on High-precision Calibration and Measurement Method based on Stereo Vision / Kong, Ying-qiao / Zhao, Jian-kang / Xia, Xuan / Zhu, Cheng-guang -- Comparison of Three Weak Small Moving Target Detection Methods based on Time Domain Filtering / Li, Zhong-min / Zou, Guo-wei -- Breath Sounds Detection System based on SOPC / Qin, Gong / Zhou, Jun -- A Novel Fiber-optic Sensor for the Determination of Melting Point of Solids / Zhang, Bao Kai / Tan, Chun Hua -- Method for Measuring Internal Liquid Level of Sealed Metal Container by Ultrasonic / Zhang, Bin / Wei, Yue-Juan / Liu, Wen-Yi / Yao, Zong / Zhang, Yan-Jun / Xiong, Ji-Jun -- Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications / Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin -- The Federated Filtering Algorithm based on the Asynchronous Multisensor System / Li, Lang-shu / Qiu, Hong-zhuan / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- A Kind of Self-tuning Kalman Filter for the High Maneuvering Target Tracking System / Li, Heng / Wang, Shi-bing / Li, Jun / Li, Huai-min -- A Multitasking Run Time Prediction Method based on GBDT in Satellite Ground Application System / Fan, Cun-qun / Zhao, Xian-gang / Lin, Man-yun / Xie, Li-zi / Ma, You / Feng, Xiao-hu -- Unmanned Ground Vehicle Behavior Decision via Improved Bayesian Inverse Reinforcement Learning / Xing, Wen-zhi / Wang, Zhu-ping -- Analysis of the High Frequency Vibration on Radar Imaging in the Terahertz Band / Yang, Qi / Deng, Bin / Qin, Yu-liang / Wang, Hong-qiang -- Object Tracking for Satellite Video based on Kernelized Correlation Filters and Three Frame Difference / Sun, Yu-jia / Du, Bo / Wu, Chen / Han, Xian-quan -- Noise Removal and Detail Enhancement of Passive Infrared Image Pretreatment Method for Robot Vision / Li, Fan / Mo, Rui / Song, He-lun / Zhang, Yao-hui -- Failure Mechanism and Support Strategy of Deep Roadway with High Horizontal Stress and Broken Rock Masss / Zhang, Guang-chao / Gao, Yuan / Wang, Bing / Lai, Yong-hui -- Design of a Climbing Robot for Nuclear Environmental Monitoring / Huang, Xian / Qin, Yue / Liang, Jia-li / Liu, Yang -- Part V: Mechatronics and Electrical Engineering I -- The design and simulation of the new Space Release Device / He, Yu-heng / Feng, Kai / Ju, Heng / Lin, Cheng-xin -- The Adjusting Method of Box Girder Pose based on Spatial Coordinate Transformation / Zhan, Tao / Yang, Guang-you / Chen, Xue-hai / Liu, Wen-sheng -- Application of Discrete Element Method in the Analysis of Loader Shovel Loading Process / Fang, Xiao-geng / Chen, Yan-hui / Liu, Wan-feng / Luo, Xi-rong / Xie, Guo-jin -- Application of Piecewise Catenary Method in Length Calculation of Soft Busbar in Ultra-high Voltage Substation / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng -- Calculation Method of Stiffness Matrix in Non-linear Spline Finite Element for Suspension Cable / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng / Qiao, Liang / Ma, Yi-min -- A Load Outage Judgement Method Considering Voltage Sags / Wang, Dong-xu / Zheng, Xue / Ye, Xi / Cai, Wei / Yang, Zhi-chun -- Macro Program Application on Non-circular Curve Machining in CNC Lathe / Wei, Juan / Gui, Liang-liang / Lu, Pan -- Singular Configuration Analysis for the Structure of Hybrid Grinding and Polishing Machine / He, Qiu-wei

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 31.05.2020
Zum Angebot
Current Trends in Computer Science and Mechanic...
211,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part I: Computer Science and Information Technology I -- Research and Development of Upper Limb Rehabilitation Training Robot / Chen, Yan-zhao / Zhang, Yu-wei -- K-mer Similarity: a Rapid Similarity Search Algorithm for Probe Design / Cui, Xiao-fei / Wang, Ya-dong / Quan, Guang-ri / Xu, Yong-dong -- Research and Prospects of Large-scale Online Education Pattern / Zhang, Hong / Zhang, Ling-ling -- New LebiD2 for Cold-Start / Dali, Lebi Jean Marc / Qin, Zhi-guang -- An Efficient Recovery Method of Encrypted Word Document / Zhang, Li-jun / Yu, Fei / Ji, Qing-bing -- A Short Reads Alignment Algorithm Oriented to Massive Data / Li, Gao-yang / Wang, Kai / Zeng, Yu-kun / Quan, Guang-ri -- Based on the Mobile Terminal and Clearing System for Real-time Monitoring of the AD Exposure / Song, Yan-nan / Liu, Shi / Zhang, Chun-yan / Ji, Wei / Qi, Ji -- Star-shaped SPARQL Query Optimization on Column-family Overlapping Storage / Lin, Li-ming / Liu, Guang-cao / Wang, Yan / Lu, Wei -- Assembly Variation Analysis based on Deviation Matrix / Lv, Zhen-yu / Zhang, Xu / Ming, Wei / Li, Peng -- Design and Realization of Undergraduate Teaching Workload Calculation System Based on LabVIEW / Xu, Yan / Chang, Rui / Wang, Ya-fei -- Smooth Test for Multivariate Normality of Innovations in the Vector Autoregressive Model / Su, Yan / Zhong, Yi-Shu -- Research on the Privacy-Preserved Mechanism of Supercomputer Systems / Yang, Bi-kuan / Liu, Guang-ming -- Reliability Evaluation Model for China's Geolocation Databases / Lin, Jiu-chuan / Wang, Yong-jian / Xi, Rong-rong / Cui, Lei / Hao, Zhi-yu -- Using Local Library Function in Binary Translation / Tan, Jie / Pang, Jian-min / Lu, Shuai-bing -- Type Recognition of Small Size Aircrafts in Remote Sensing Images based on Weight Optimization of Feature Fusion and Voting Decision of Multiple Classifiers / Cheng, Kai / Song, Fei / Qin, Shiyin -- Research of User Credit Rating Analysis Technology based on CART Algorithm / Hu, Bo / Jin, Yu-kun / Gu, Wan-jiang / Liu, Jun / Qin, Hua-qin / Chen, Chong / Wang, Ying-yu -- Research of the Influence of 3D Printing Speed on Printing Dimension / Chen, Cong-ping / Ran, Yan-hua / Huang, Jie-guang / Hu, Qiong / Wang, Xiao-yun -- Research on Docker-based Message Platform in IoT / Zhang, Fan / Yang, Fan -- Research on the Recommendation of Microblog Network Advertisement based on Hybrid Recommendation Algorithm / Yang, Yan-xia -- Fuzz Testing based on Sulley Framework / Guo, Zhong / Li, Nan -- A Risk Assessment Strategy of Distribution Network Based on Random Set Theory / Zhang, Jun / Zhang, Shuang / Liang, Jian / Tian, Bei / Hou, Zan / Liu, Bao-zhu -- A Software Homology Detection based on BP Neural Network / Liu, Rui / Sun, Bo-wen / Tian, Bin / Li, Qi -- Image Small Target Detection based on Deep Learning with SNR Controlled Sample Generation / Liu, Ming / Du, Hao-yuan / Zhao, Yue-jin / Dong, Li-quan / Hui, Mei -- Agricultural Product Price Forecast based on Shortterm Time Series Analysis Techniques / Zhang, Yi-xin / Sun, Wen-sheng -- The Correction of Software Network Model based on Node Copy / Zhao, Xiao-lin / Xue, Jing-feng / Zhang, Qi / Wang, Zi-yang -- A Linguistic Multi-criteria Decision Making Method based on the Attribute Discrimination Ability / Wang, Wei-ping / Liu, Fang -- Part II: Computer Science and Information Technology II -- The Reverse Position Fingerprint Recognition Algorithm / Yang, Gui-fu / Xu, Xiao-yu / Liu, Wei-shuo / Pu, Cheng-lin / Yao, Lu / Zhang, Jing-bo / Liu, Zhen-bang -- Global Mean Square Exponential Stability of Memristor-Based Stochastic Neural Networks with Time-Varying Delays / Xu, Xiao-Lin -- Research on Classified Check of Metadata of Digital Image based on Fuzzy String Matching / Xie, Zhen-hong -- Quantitative Analysis of C2 Organization Collaborative Performance based on System Dynamics / Duan, Shao-nan / Niu, Yan-jie / Shi, Yao / Mu, Xiao-dong -- Comprehensive Evaluation and Countermeasures of Rural Information Service System Construction in Hengyang / Zhou, Kuai-kuai / Chen, Zheng -- Image Retrieval Algorithm based on Convolutional Neural Network / Huang, Wen-qing / Wu, Qiang -- A Cross-domain Optimal Path Computation / Zhou, Bing / Deng, Juan

Anbieter: Thalia AT
Stand: 31.05.2020
Zum Angebot
Current Trends in Computer Science and Mechanic...
211,99 € *
ggf. zzgl. Versand

Frontmatter -- Contents -- Preface / Wang, Shawn X. -- Introduction of keynote speakers -- Part IV: Sensors, Instrument and Measurement II -- Design of Remote Real-Time Measuring System of Temperature and Humidity based on Raspberry Pi and Java Language / Guo, Liang / Qian, Bi-fu / Lin, Gao-xiang / Pan, Ben-ren -- Design of Emotional Physiological Signal Acquisition System / Li, Da-peng / Ge, Xin-an -- EMC Effects On High-Resolution Spaceborne SAR Image / Pan, Yao-peng -- Real-time Pupil Detection based on Contour Tracking / Gu, Ke-ke -- Chip Manufacturing, Data Integration and Transmission / Guo, Ning / Liu, Yao-he / Yan, Ming-hui -- A DCT-domain-based Research and Application of the Algorithm of Digital Audio Watermark / Wei, Qing-qing / Cui, Ru-chun / Chen, Zi-chao / Li, Ya -- Detection of Placido rings fracture based on ECC image registration / Xu, Yi / Fu, Wei-wei / Chen, Shi / Dong, Yue-fang / Gu, Ke-ke / Wang, Li-ping -- Research on High-precision Calibration and Measurement Method based on Stereo Vision / Kong, Ying-qiao / Zhao, Jian-kang / Xia, Xuan / Zhu, Cheng-guang -- Comparison of Three Weak Small Moving Target Detection Methods based on Time Domain Filtering / Li, Zhong-min / Zou, Guo-wei -- Breath Sounds Detection System based on SOPC / Qin, Gong / Zhou, Jun -- A Novel Fiber-optic Sensor for the Determination of Melting Point of Solids / Zhang, Bao Kai / Tan, Chun Hua -- Method for Measuring Internal Liquid Level of Sealed Metal Container by Ultrasonic / Zhang, Bin / Wei, Yue-Juan / Liu, Wen-Yi / Yao, Zong / Zhang, Yan-Jun / Xiong, Ji-Jun -- Design of Silicon-on-Sapphire Pressure Sensor For High Temperature And High Pressure Applications / Guo, Zhan-she / Wang, Yan-shan / Huang, Man-guo / Lu, Chao / Zhang, Mei-ju / Li, Xin -- The Federated Filtering Algorithm based on the Asynchronous Multisensor System / Li, Lang-shu / Qiu, Hong-zhuan / Song, Hua / Wei, Chun-ling -- A Kind of Self-tuning Kalman Filter for the High Maneuvering Target Tracking System / Li, Heng / Wang, Shi-bing / Li, Jun / Li, Huai-min -- A Multitasking Run Time Prediction Method based on GBDT in Satellite Ground Application System / Fan, Cun-qun / Zhao, Xian-gang / Lin, Man-yun / Xie, Li-zi / Ma, You / Feng, Xiao-hu -- Unmanned Ground Vehicle Behavior Decision via Improved Bayesian Inverse Reinforcement Learning / Xing, Wen-zhi / Wang, Zhu-ping -- Analysis of the High Frequency Vibration on Radar Imaging in the Terahertz Band / Yang, Qi / Deng, Bin / Qin, Yu-liang / Wang, Hong-qiang -- Object Tracking for Satellite Video based on Kernelized Correlation Filters and Three Frame Difference / Sun, Yu-jia / Du, Bo / Wu, Chen / Han, Xian-quan -- Noise Removal and Detail Enhancement of Passive Infrared Image Pretreatment Method for Robot Vision / Li, Fan / Mo, Rui / Song, He-lun / Zhang, Yao-hui -- Failure Mechanism and Support Strategy of Deep Roadway with High Horizontal Stress and Broken Rock Masss / Zhang, Guang-chao / Gao, Yuan / Wang, Bing / Lai, Yong-hui -- Design of a Climbing Robot for Nuclear Environmental Monitoring / Huang, Xian / Qin, Yue / Liang, Jia-li / Liu, Yang -- Part V: Mechatronics and Electrical Engineering I -- The design and simulation of the new Space Release Device / He, Yu-heng / Feng, Kai / Ju, Heng / Lin, Cheng-xin -- The Adjusting Method of Box Girder Pose based on Spatial Coordinate Transformation / Zhan, Tao / Yang, Guang-you / Chen, Xue-hai / Liu, Wen-sheng -- Application of Discrete Element Method in the Analysis of Loader Shovel Loading Process / Fang, Xiao-geng / Chen, Yan-hui / Liu, Wan-feng / Luo, Xi-rong / Xie, Guo-jin -- Application of Piecewise Catenary Method in Length Calculation of Soft Busbar in Ultra-high Voltage Substation / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng -- Calculation Method of Stiffness Matrix in Non-linear Spline Finite Element for Suspension Cable / Qin, Jian / Feng, Liang / Chen, Jun / Wan, Jian-cheng / Qiao, Liang / Ma, Yi-min -- A Load Outage Judgement Method Considering Voltage Sags / Wang, Dong-xu / Zheng, Xue / Ye, Xi / Cai, Wei / Yang, Zhi-chun -- Macro Program Application on Non-circular Curve Machining in CNC Lathe / Wei, Juan / Gui, Liang-liang / Lu, Pan -- Singular Configuration Analysis for the Structure of Hybrid Grinding and Polishing Machine / He, Qiu-wei

Anbieter: Thalia AT
Stand: 31.05.2020
Zum Angebot